1001 bí ẩn chưa có lời giải: Gà mất đầu vẫn sống

Gà mất đầu vẫn sống

Đúng, và không phải chỉ trong vài phút. Một con gà có thể lảo đảo bước đi sau khi bị chặt đầu, vì gốc não – phần thường còn lại một ít sau khi bị chém – kiểm soát hầu hết các phản xạ của nó. Một con vật như vậy đã sống khoẻ mạnh 18 tháng liền.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: