13 BÔ VỊ QUAN TRỌNG TRONG: NHÂN TƯỚNG HỌC

TỔNG QUÁT VỀ KHUÔN MẶT: 13 BÔ VỊ QUAN TRỌNG

Trong phép xem tướng khuôn mặt, người ta chia khuôn mặt thành rất nhiều khu vực nhỏ gọi là bộ vị. Thoạt đầu, theo truyền thuyết thì từ đời Đông-Chu (cách đây khoảng 2500 năm) khuôn mặt được chia thành 13 bộ vị (h.3).

Đến đời nhà Hán thì người ta tế phân các bộ vị trên thành 120 bộ vị nhỏ hơn.

Đời Đường và Tống, tổng số bộ vị trên khuôn mặt là 130. Các nhà tướng học khét tiếng như Nhất Hanh Thiền sư đời Đường, Ma Y và Trần Đoàn đời Tống đều ghi lại trong sách tướng của mình con số 130. Đời sau phần lớn đều theo số 130 của Ma Y- Đến hai đời Minh, Thanh con số đó tăng lên 140.

Nhưng bất kể 120, 130 hay 140 đó chẳng qua điều là những tế phân vụn vặt, nhiều khi dư thừa vô ích. Ta chỉ cần biết 13 bộ vị chính yếu là đủ để quan sát Khí Sắc, mạng vận kiết hung. Dưới đây là 13 bộ vị trên khuôn mặt : – Khu vực Thượng Đình: Thiên Trung, Thiên Đình, Tứ không, Trung Chính. – Khu vực Trung Đình: Ấn Đường, Sơn Căn, Niên Thượng, Thọ Thượng, Chuẩn Đầu. – Khu vực Hạ Đình: Nhân Trung, Thủy Tinh (Miệng), Thừa Tương, Địa Các

Viết một bình luận

%d bloggers like this: