Bạn có biết lựa chọn vị trí cho phòng như thế nào?

Lựa chọn vị trí cho phòng như thế nào?

Con người có 12 sinh tiếu. Mỗi sinh tiếu của từng người đều có một mối quan hệ rất kì diệu với ngôi nhà của mình. Chúng ta có 2 bảng biểu sau đây: Sinh tiếu Hướng bất lợi


Nhà ở chính Nam hướng ra chính Bắc.

Sửu Nhà ở Tây Nam, lệch Nam hướng ra Đông Bắc, lệch Bắc.

Dần Nhà ở Tây Nam, lệch Tây hướng ra Đông Bắc, lệch Đông.

Mão Nhà ở chính Tây hướng ra chính Đông.

Thìn Nhà ở Tây Bắc, lệch Tây hướng ra Đông Nam , lệch Đông.

Tị
Nhà ở Tây Bắc, lêch Bắc hướng ra Đông Nam lệch Nam.

Ngọ Nhà ở chính Bắc hướng ra chính Nam Mùi Nhà ở Đông Bắc, lệch Bắc hướng ra Tây Nam , lệch Nam Thân Nhà ở Đông Bắc , lệch Đông hướng ra Tây Nam , lệch Tây.

Dậu Nhà ở chính Đông hướng sang chính Tây.

Tuất Nhà ở Đông Nam, lệch Đông hướng ra Tây Bắc, lệch Tây.

Hợi Nhà ở Đông Nam, lệch Nam hướng ra Tây Bắc, lệch Bắc.

Sinh tiếu Hướng thích hợp nhất Sửu, Dậu, Tị Nhà ở phía Đông hướng ra phía Tây.

Tí, Thìn, Thân Nhà ở phía Nam hướng ra phía Bắc.

Dần, Ngọ, Tuất Nhà ở phía Bắc hướng ra phía Nam.

Mão, Mùi, Hợi Nhà ở phía Tây hướng ra phía Đông.

Những người tuổi Thân, Tý, Thìn không nên làm nhà ở phía Nam hướng ra phía Bắc.

Những người tuổi Tị, Dậu, Sửu nên làm nhà ở phía Đông hướng ra phía Tây.

Những người tuổi Dậu, Ngọ, Tuất không hợp với nhà ở phía Bắc hướng ra phía Nam.

Những người tuổi Hợi, Mão, Mùi không hợp với nhà ở phía Tây.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: