Các đặc tính của Lông Mày: LÔNG MÀY

TỔNG QUÁT VỀ LÔNG MÀY: LÔNG MÀY

Về phương diện cáu tạo cơ quan bộ vị, Lông Mày được cổ tướng học gọi là Bảo thọ quan.

Đem chiêm tinh thuật ứng dụng vào tướng số, Lông Mày phải được mệnh danh là Kế Đô, Lông Mày trái được gọi là La Hầu. Trong phép đoán lưu niên vận hạn dựa vào các bộ vị trên mặt Mày trái được gọi là Thái Hà, Mày phải là Phồn Hà.

Căn cứ vào cốt cách con người để định Thanh Trọc (qua việc phân bố một số bộ vị thành nhiều học đường) Lông Mày được gọi là Ban duẩn học đường.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: