CÁC DẠNG THỨC CỦA TRÁN VỀ: NHÂN TƯỚNG HỌC

TỔNG QUAN VỀ KHUÔN MẶT: TRÁN

Nếu ta gọi AC là chiều dài khuôn mặt và MN là bề ngang rộng nhất của trán thì ta sẽ có một tiêu chuẩn để định trán cao hay thấp và rông hẹp như sâu. Nhìn một cách tổng quát ta phân biệt được trán cao và rộng, trán thấp và trán hẹp, trán lồi và Trán vắt… Trên thực tế các loại trên lại pha trộn với nhau tạo thành muôn vàng hình dáng dị biệt. Trước khi đi sâu vào chi tiết cần phải phân biệt thế nào là dài và rộng. Thông thường, bề ngang khuôn mặt bằng chiều dài tính từ khoảng giữa 2 đầu Lông Mày tới Cằm (xem h. 10). Qua tiêu chuẩn mẫu đó thì coi là rộng, dưới tiêu chuẩn đó bị coi là hẹp. Về chiều cao của trán, đối với người Thanh niên và không sói đầu quá sớm thì bằng một nữa chiều dài từ khoảng giữa 2 đầu Lông Mày tới Cằm. trên mức độ đó là cao, dưới mức độ đó coi là thấp. 1. AB = 1/2 BC tiêu chuẩn MN = BC trung bình 2. AB > BC/2 Trán cao AB < BC/2 Trán thấp 3. MN >BC Trán rộng MN <BC Trán hẹp mơ mộng, thiếu thực tế.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: