CÁCH THÚC THỜ CÚNG GIA TIÊN: BÀI KHẤN LỄ PHẢN KHÓC

BÀI KHẤN LỄ PHẢN KHÓC

Than ôi!
Thân phụ (hay mẫu) đi đâu, bỏ nơi trần thế Mồ yên mả đẹp, di hài đã tìm được chốn đất lành.
Sống khôn, chết thiêng Bài vị xin rước về nơi linh toạ.
Hôm mai thăm viếng, chốn từ đường đâu dám trễ lòng
Công đức cao dày; trên linh toạ chứng cho lễ bạc.

Viết một bình luận