CÁCH THÚC THỜ CÚNG GIA TIÊN: BÀI KHẤN LỂ TỂ THÀNH PHẤN

BÀI KHẤN LỂ TỂ THÀNH PHẤN

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Hôm nay là ngày….. tháng……năm……(âm lịch) Nhân ngày lễ thành phần, theo nghi lễ cổ truyền, Kính dâng lễ mọn, biểu lộ lòng thành.

Chúng con trước mộ mà than rằng: Xót xa thay con tạo đa đoan B ể thẳm thành cồn, ngao ngán nhẽ hóa cơ thay đổi.

Than ôìỉ Kém một ngày không đi, muôn năm giấc mộng, Để âm dương chia rẽ đôi đường.

Thêm một ngày không ở, ba thước đào sâu, Biết bao giờ con lại gặp cha (hay mẹ).

Người thế ẩy, mà sao phận thế ấy, Bỗng đâu, số trời xui khiến Cõi âm dương đôi ngả xa vời.

Mắt trông thấy đào sâu lấp kín, Tủi nỗi lòng chín khúc ngổn ngang.

Nhưng cũng: mừng thay sống trọn, thác toàn Nay đã mồ yên mả đẹp.

Tuy còn chốn đất đỏ, cỏ vàng Cũng bởi trời cho trọn hiếu, Gọi là nén hương, đài rượu Trước mồ xin hãy thấu tình.
Kính trần bái tạ.

Hỡi ơi! Xin hường!

Viết một bình luận