CÁCH THÚC THỜ CÚNG GIA TIÊN: Cúng gia tiên ngày giỗ đại tường

Cúng gia tiên ngày giỗ đại tường

Y nghĩa: Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất.

Giỗ Hết vẫn là Giỗ trong vòng tang. Ngày Giỗ Hết thương làm linh đình hơn, và sau Giỗ này, ngườ nhà bỏ tang phục, hay còn gọi là hết tang. Sau ngày giỗ Hết, người ta sẽ chọn ngày tháng tốt để làm lễ cải cát, sang mộ cho người quá cô. Và từ năm thứ ba trở đi thì giỗ của người qua cố trở thành giỗ Thường hay “Cát Kỵ” Bởi vậy, có người bảo “ngày giỗ hết là ngày giỗ quan trọng nhất trong tất cả những ngày giỗ đối với người qua đời”.

Quan trong nhất vì nó đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của người còn sông cũng như đốì vổi vong linh của ngưòi đã khuất. Với người đang sống, người ta trở lại đời sống thường nhật, có thể tham gia các tổ chức hội hè, đình đám. Theo quan niệm xưa thì chỉ sau Giỗ Hết của chồng, người vỢ mới có thể đi bước nữa.

Sám lễ: Giỗ Hết thường được tổ chức long trọng với: vàng mã, hương, hoa, phẩm oản, trái cây theo mùa, cùng mâm lễ mặn vối đầy đủ các món ăn từ thịt lợn, tôm, cua, xôi, gà, …

VĂN KHẤN NGÀY ĐẠI TƯỜNG (GIỖ HẾT)

Nam mồ A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

■ Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân. – Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

■ Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng TỔ Tỷ, Tổ Tiên nội ngoại họ ……………………….

Tín chủ (chúng) con là:……………………………….
Ngụ tại:…………………………………………….
Hôm nay là ngày ………………. tháng …………….. n ă m ……….
Chính ngày Giỗ H ết………của………………….
Thiết nghĩ………………….. vắng xa trần thê, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại vừa ngày Giỗ Hết. ơn võng cực xem bằng trời biền, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ còng ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thấm tình, không bề dãi tỏ.

Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.

Thành khấn kính mời……………………………………..
Mất ngày………… Tháng…….. năm…………..
Mộ phần táng tại:………………………………………

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hường lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ lại mời vong lonh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hường.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thê các Hương lình gia tiên đồng lai hảm hường.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mò A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Viết một bình luận