Cách tướng đàn bà đặc biệt đáng lưu ý trong nhân tướng học

* Đàn bà tối kỵ tướng cách “hữu Tỵ vô Quyền” (Cô phong độc tửng)

* Trán rộng và sáng, Quyền cao, Mũi trơ xương: nhiều lần tái giá.

* Trán bóng loáng, Quyền cao, Mắt đào hoa: Sát phu, tái giá, dam dật vô tả.

* Tướng “Ngọc đới yêu vi”(đai ngọc xung quanh eo bụng): vượng phu ích tử.

* Trong người có nốt ruồi son sinh quý tử, vượng phu (bụng, vú, bàn chân): (hai nốt ruồi đối xứng ở bụng: Âm dương nhật nguyệt. Nốt ruồi đẹp ở ngay giữa hai vú: Song long tranh châu)

* Ngoài ra đàn bà có núm vú đỏ như chu sa được coi là tướng cực quý chủ về ích tử.

Viết một bình luận