Cúng Giao thừa

Ý nghĩa: Lễ Giao thừa là lễ quan trọng nhất trong dịp Tết Nguyên đán.

Đó là lễ dâng hương vào giây phút chuyển vận giữa giờ cuối cùng (giờ Hợi) của ngày cuối cùng thuộc tháng Chạp năm cũ với giờ khỏi đầu (giờ Tý) của ngày đầu tiên thuộc tháng Giêng năm mối. ý nghĩa “tông cựu nghinh tân” được thực hiện triệt để vào giây phút này. Đây là giây phút rất thiêng liêng trong dịp Tết Nguyên đán. Người ta tin rằng mọi điềm hay, dở, xảy ra vào giây phút này có liên quan tới mọi sự hay, dỏ của mọi người trong gia đình trong cả năm mới. Vào giây phút ấy mọi người đều quên đi tất cả những gì không hay trong năm cũ. Mọi sự kiêng kị được thực hiện triệt để từ giây phút giao thừa tổi sáng sớm ngày mồng 1 Tết.

Từ xưa đến nay, thường không gia đình Việt Nam nào bỏ qua lễ dâng hương vào giây phút Giao thừa.

Thời điểm Giao thừa người ta thường cúng lễ ngoài trời và cúng lễ trong nhà

Sắm lễ: Lễ vật cúng Giao thừa ngoài trời là: những phẩm vật không thể thiếu như: Hương, đăng (nến), trầu, rượu, vàng, tiền (hàng mã),… còn cần có thêm đồ chín như thủ lợn luộc (cả cái), hoặc gà trổhg luộc (cả con, đủ bộ), xôi nếp, bánh chưng,…

Lễ vật được chuẩn bị từ trưốc thời điểm Giao thừa, đặt trên bàn hay mâm lớn rồi kê trên một cái đôn (không để trên mặt đất).

Tới đúng thòi điểm Giao thừa thì thắp đèn, hương.
Nếu viết văn khấn ra giấy để đọc thì ngay sau khi đọc xong sẽ hoá (aổt) ngày cùng vói tiền, vàng dâng cúng.

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mồ A Di Đà Phật!

Kính lạy các ngài:

– Đức Đương lai hạ sinh Dì Lặc Tôn Phật

– Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Long mạch, Táo quân, chư vị Tốn thần

• Đồng kính lạy các vị Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tô tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội nội, ngoại chư vị tiên lình họ …

Nay là phút giao thừa năm …..

Con (chúng con) là:……………..(đọc rõ họ tên) Trú tại xã (phường)….huyện (quận)….. tỉnh (thành phố)…..

Phút thiêng giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật Thánh, dâng hiến Tốn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xỉn kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Phúc đức chính thần, các ngài ngữ phương, Ngủ thổ, Long mạch Tài thần, các bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên lình Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di Tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng thế về linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này.

Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hường lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: an ninh khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Viết một bình luận