Điều kiện tối hảo của Ngũ Quan: NHÂN TƯỚNG HỌC

TỔNG QUÁT VỀ KHUÔN MẶT: NGŨ QUAN 

Đối với phép quan sát Ngũ Quan, tướng học có câu sau đây đủ để tóm tắt những điều kiện tổng quát của kẻ có Ngũ Quan toàn hảo: “Ngũ Quan cần phải Minh lượng và đoan chính” nói về hìng dạng; Từ ngữ Minh lượng bao gồm :

– Thanh khiết

– Sáng Sủa

– Có thanh Khí

– Trang nhã Còn Đoan chính có nghĩa là :

– Ngay thẳng

– Cân xứng và lớn nhỏ thích nghi

– Hình thể rõ ràng (chỗ nào cần đầy thì đầy, mỏng thì phải mỏng; đen trằng phân biệt… tùy theo Quan đó là Mắt, Tai, Mũi, Miệng hay lông Mày).

Đó là hai tổng-tắc căn bản trong phương pháp quan sát Ngũ Quan.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: