Mơ thấy Dầu là họa hay phúc?

Mơ thấy làm dầu đổ chảy khắp nơi, thường là điềm lợi lộc sắp vào nhà. Mơ thấy mình uống dầu, thường là điềm hao tài tốn của. Mơ thấy mua dầu, thường là điềm có xích mích giữa vợ chồng. Mơ thấy tạt dầu vào mặt người khác. Thường là điềm chuyện bực mình … Đọc tiếp

Mơ thấy Dao là hung hay cát?

Mơ thấy cầm dao đưa cho người khác, thường là điềm sẽ bị tổn thất bất ngờ. Mơ thấy dao kề cổ, thường là điềm mọi việc đều không thuận lợi. Mơ thấy mài dao, thường lằ điềm sẽ có lợi lớn. Mơ thấy trên dao có máu, thường là điềm sẽ có tài lộc … Đọc tiếp

Mơ thấy Cướp điều gì đang đến?

Mơ thấy bị cướp mất vật gì đó thường là điềm may, mình sắp được của hoạnh tài. Nhưng nếu mơ thấy bị cướp tiền thì thường lại là điềm báo mình nên để ý đến cách tiêu xài tiền của mình, coi chừng thâm hụt hồi nào không hay. Còn nếu anh chàng hay … Đọc tiếp