Hạt giống tâm hồn – Niềm mong ước

Xin cho con thành cầu nối an bình
Trong nơi hận thù con gieo tình thương
Trong nơi dối gian con gieo tha thứ
Trong nơi oan ức con đem công bằng
Trong nơi nghi vấn con đem niềm tin,
Trong nơi khó khăn con mang hy vọng,
Trong nơi tăm tối con gieo ánh sáng
Trong nơi buồn sầu con gieo niềm vui
Lạy Chúa, thay vì an nhàn phúc ban,
xin cho con tự tay tìm kiếm Không đợi an ủi,
nhưng đem ủi an Không đợi yêu thương,
nhưng gieo nhân từ Sẻ chia là đón nhận
Quên mình là được đền đáp
Tha thứ là được thứ tha Chết đi là được lên cõi vĩnh hàng.

Viết một bình luận