Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống – Công việc thật sự

Người ta không đánh giá bạn qua dự tính, mà qua kết quả. -Annie Morita

Trong nhiều năm liên, tôi đã trải qua các công việc đƣợc trả lƣơng cao, và công việc nào tôi cũng thích. Nhƣng giờ đây, tôi đang làm công việc “thật sự” của tôi, là nuôi dạy sáu đứa con nhỏ. Đã có một thời gian tôi làm việc vì tiền, còn lúc này tôi chỉ làm việc vì tình cảm và trách nhiệm với gia đình.

Đôi khi ngƣời ta hỏi tôi: “Bà làm nghề gì?” Tôi trả lời đơn giản: “Làm đủ thứ”. Tuy nhiên, không ai có thể trả lời cho câu hỏi đó.

Khi đi làm ngoài công sở, tôi nhận đƣợc rất nhiều kính trọng. Trong gia đình, mọi ngƣời giúp đỡ nhau nhiều hơn, và chồng tôi đối xử với tôi có phần tôn trọng hơn – mặc dù ảnh thƣờng chối điều đó. Tôi đƣợc nghỉ ngơi và thƣ giãn thƣờng xuyên hơn. Nhƣng từ khi tôi gạt bỏ tất cả để chuyển sang toàn tâm toàn ý nuôi dạy con cái, vị trí của tôi sụt giảm nhiều trong ánh mắt của ngƣời khác. Ô, chẳng sao, chúng tôi sẽ không mời những ngƣời đó đến ăn tối nữa. Và họ sẽ không còn dịp đánh giá món ăn nọ món ăn kia bằng một thái độ xét nét.

Tôi biết, một ngày nào đó tôi sẽ là con số không to tƣớng của xã hội này, nhƣng tôi sẵn sàng cống hiến toàn bộ bản thân tôi cho những công việc vô danh – mà rất quan trọng đối với tôi. Tôi thích cái mệt bã ngƣời sau khi phơi xong một chậu quần áo đầy nhóc. Tôi thích mở miệng than thở câu: “Đêm qua tôi thức suốt vì con nhỏ khóc quấy quá”. Than thở mà giống nhƣ khoe khoang, bởi đó là loại công việc không phải ai cũng làm đƣợc – trừ ngƣời mẹ.

Xét cho cùng, tôi không thể loại bỏ chính mình ra khỏi công việc “thật sự” này. Mới tuần trƣớc, tôi cảm thấy kiệt sức và nản lòng với công việc nội trợ bạc bẽo tới mức tôi bỏ đi ra ngoài và trốn trong chiếc xe tải. Tôi chui ngƣời ngồi giữa băng ghế sau và thả tấm che nắng xuống. Tôi nảy ra một ý nghĩ điên khùng khi biết bình xăng còn đầy và chắc chắn không ai ngăn cản tôi lái xe chạy đi. Đi thật xa.

Thoát khỏi cuộc sống bận rộn với bầy con sáu đứa đông đúc.

Nhƣng rồi đứa út hai tuổi mở toang cánh cửa trƣớc của chiếc xe. Tôi cố gắng không thèm nghe tiếng nó, nhƣng bản năng ngƣời mẹ vẫn nhạy bén mặc dù thần kinh của tôi đã chai lỳ và thanh quản của tôi đã tắt tiếng. Nhiều năm kinh nghiệm cho tôi biết rằng con bé không mang giày và chẳng ai để mắt tới nó.
Tôi thở dài và quyết định rằng, khi tôi đã mang “nghiệp” làm mẹ thì chạy trốn là điều không thể có đƣợc. Sẽ không ai khác làm đƣợc công việc nội trợ này đâu. Và tôi cũng dứt khoát không cho họ nhận lấy điều đó.

Viết một bình luận