Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống – Giá trị của thử thách

Một con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trưởng thành con bướm biết bay.

Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất để nảy mầm phải tự vƣơn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày và trở thành cây cứng cáp.

Con tằm nào đƣợc ngƣời ta cắt vỏ kén chui ra mãi mãi bò quẩn quanh cái kén mà không bao giờ thành loài bƣớm biết bay.

Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhƣng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn dông tố.

Con ngƣời không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhƣng có thể tự chọn cho mình một cách sống; rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng và bản lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn, bất hạnh và cả thất bại. Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng với ngƣời này nhƣng có thể là may mắn với ngƣời khác – tùy vào cách chúng ta đón nhận bằng cách dũng cảm vƣợt qua hay tự thƣơng thân trách phận mà gục ngã.

Viết một bình luận