Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống – Hai anh em

Người ta không yêu kẻ khác bởi người đó là ai, mà chính bởi bản lĩnh và những gì ta cảm nhận được từ họ. – Khuyết danh

Ngày xƣa, ở một vùng đất xa xôi nọ, có hai anh em trẻ tuổi đáng yêu.

Họ cũng giống nhƣ bất kỳ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay.

Tuy nhiên, tính khí của hai anh em lại rất ngỗ nghịch. Và mọi việc trở nên nghiêm trọng khi hai ngƣời bắt đầu đi trộm cừu của nông dân trong vùng – một hành vi bị coi là trọng tội. Một lần nọ, cả hai anh em bị bắt quả tang. Dân làng quyết định trừng phạt họ bằng cách thích lên trán họ chữ ‘ST’ (tên trộm cừu) nhƣ một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi.

Một trong hai anh em họ vì quá xấu hổ nên đã bỏ đi biệt xứ. Kể từ đó, chẳng còn ai biết đƣợc tin tức gì về anh ta.

Còn ngƣời thứ hai, vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức để bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu, mọi ngƣời đều e dè và chẳng muốn dính líu gì với anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm hoán cải.

Hễ trong làng có ai đau yếu anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ nhƣ thế, anh luôn sống vì ngƣời khác mà chẳng hề đời ban thƣởng hay trả công.

Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở quán nƣớc bên đƣờng, ông trông thấy một lão ông, trên trán có khắc một dấu khác lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua cũng đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ; đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến sà vào lòng cụ. Tất cả mọi ngƣời đều kính trọng ông lão.

Thấy ngạc nhiên, ngƣời khách lạ hỏi thăm vị chủ quán: – Hai kỷ tự trên trán ông cụ có nghĩa là gì thế? – Tôi cũng không rõ nữa. Chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi – Ngƣời chủ quán đáp. Sau đó, ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói – nhƣng theo tôi chắc nó có nghĩa là ‘thánh nhân’. (ND: trong truyện này, tác giả đã dùng lối chơi chữ. “ST” vừa là hai ký tự đầu của từ “sheep thief” – tên trộm cừu – vừa là cách viết tắt của “saint” – thánh nhân. )

Viết một bình luận