Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống – Không đề

Một cô gái trẻ gặp phải những nỗi đau thƣơng, tuyệt vọng lớn trong cuộc sống một thời gian dài mà không sao nguôi ngoai đƣợc. Một buổi sáng cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cô đi đến một cây cầu bắc qua dòng sông sâu, cô nhìn thật lâu xuống dòng nƣớc cuộn trào vô tình nhƣ bị thôi miên và sắp sửa nhảy xuống thì chợt nghe tiếng nói chậm rãi của một cụ già vang lên bên cạnh: – Cháu định nhảy xuống ƣ? Cháu nên về nhà chào mẹ cháu một câu rồi quay lại cũng chẳng muộn mà!

Nói rồi ông lão cầm cần câu thong thả đi về phía đầu cầu không ngoái lại.

Viết một bình luận