Hãy cho biết phương hướng của cửa chính có ý nghĩa như thế nào?

Phương hướng của cửa chính có ý nghĩa như thế nào?

Hướng của cửa là do cửa hướng về phương nào định ra. Khi chúng ta đứng ở trong nhà, mặt hướng ra cửa thì phía trước mặt gọi là “hướng”, phía sau lưng gọi là “toạ”.

Sau đây là một số hướng cửa theo mệnh trạch:

– Chấn trạch toạ hướng Đông, cửa chính hướng Tây.

– Ly trạch toạ hướng Nam, cửa chính hướng Bắc.

– Khôn trạch toạ hướng Tây Nam, cửa chính hướng Đông Bắc.

– Đoài trạch toạ hướng Tây, cửa chính hướng Đông.

– Càn trạch toạ hướng Tây Bắc, cửa chính hướng Đông Nam.

– Khảm trạch toạ hướng Bắc, cửa chính hướng Nam.

– Cấn trạch toạ hướng Đông Nam, cửa chính hướng Tây Bắc.

– Tốn trạch toạ hướng Đông Bắc, cửa chính hướng Tây Nam.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: