Hình uyên ương trong nhân tướng học

LOẠI TƯỚNG BIẾN CÁCH: KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT

Thân hình trung bình, mặt trắng pha Sắc hồng, Mắt tròn và đẹp, đi đứng cục mịch, không có uy thế, nói năng tục tĩu và tính rất dâm ô. Hợp với Mắt uyên ương, bộ vị đắc cách, người hình dáng kể trên có thể nổi danh với đời.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: