Khi mơ thấy bánh là vui hay buồn?

Mơ thấy mình làm bánh hay ăn bánh có nhân, thường là điềm sắp được của hoạnh tài.

Mơ thấy mình liệng bánh đi, thường là điềm nên phòng trộm cắp hoặc đánh rơi đồ vật.

Viết một bình luận