Khi mơ thấy bầu trời là điềm báo gì?

Mơ thấy bầu trời trong, không mây, thường là điềm đoàn tụ gia đình, vui vẻ và nhiều hy vọng.

Mờ thấy trời hừng sáng, thường là điềm người nhà bệnh sẽ khỏi. Hoặc là điềm được nhiều vinh

hiển, ánh sáng mặt trời soi sáng vào nhà là điềm nhà có quan cao chức trọng.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: