Khi mơ thấy bầy đàn nên vui hay buồn?

Mơ thấy bầy thú rừng bao vây mình, thường là điềm sang giàu sắp đến.

Mơ thấy bầy gà vịt, hay bầy chim cò bay vây quanh mình, thường là điềm sẽ xảy ra chuyện cãi vã

với láng giềng, (bảy ba)

Viết một bình luận

%d bloggers like this: