Khi mơ thấy Bức Tranh là phúc hay họa?

Mơ thấy mình thưởng thức một bức tranh đẹp, thường là điềm tài lợi đến.

Mơ thấy một bức tranh cảnh đẹp, toàn là kỳ hoa dị thảo.

Có khả năng sắp được món quà của người  tri kỷ từ phương xa gửi về tặng mình (không năm năm).

Viết một bình luận