Khi mơ thấy Cánh Cửa là hung hay cát?

Mơ thấy cánh cửa chỉ mở có một cánh thường là điềm báo bạn đang vận dụng óc sáng tạo và tính

phiêu lưu của mình vào công việc, hoặc một môi quan hệ mới.

Nếu cửa mở vào bên trong  là điềm bạn đang tiến thêm một bước trên con đường khám phá chính

mình.

Nếu cửa mở ra bên ngoài, thường là điềm báo mối quan hệ xã hội của bạn tiến triển rất tốt đẹp.

Mơ thấy cánh cửa đòng, thường là điềm báo bạn vừa bỏ qua một cơ hội tốt nào đó và phải chờ đợi

rất lâu cơ hội ấy mới quay trở lại.

Mơ thấy có người đem đến tặng mình một cánh cửa, thường là điềm sẽ lượm được tiền của ở dọc

đường.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: