Khi mơ thấy Cha Mẹ là điềm gì?

Mơ thấy cha mẹ thường là điềm báo bạn đang băn khoăn giữa việc sống trong sự bảo bọc của cha

mẹ.

Nhưng bị bó buộc, hoặc sống riêng một cách thoải mái.

Nếu chỉ mơ thấy mẹ, thường là điềm báo bạn đang bị ức chế về mặt tình cảm.

Còn nếu chỉ mơ thấy cha thì thường là điềm báo về sự thoải mái.

Mơ thấy cha mẹ đã mất (một hay cả hai) về chuyện trò với mình.

Thường là điềm sắp có tin quan trọng.

Mơ thấy mẹ, thường là điềm báo về đời sống tình cảm của mình.

Còn mơ thấy cha thì thường là điềm báo về các vấn đề trong lãnh vực sự nghiệp.

Mơ thấy mình làm cha mẹ người ta, trong khi mình không phải hoặc còn độc thân.

Thì đây thường là điềm báo diễn biến trong đời sống của mình đang ở khúc quanh bất ngờ mà mình

tưởng là đã vô vọng rồi.

Mơ thấy cha mẹ của người khác, thường là điềm báo mình có thể nhờ cậy bạn bè khi cần thiết.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: