Lãnh vực cá tính: Tướng người biếng nhác

Nhân tướng học về: Tướng người biếng nhác 

Những kẻ biếng nhác hoặc vô tài bất tướng trong mọi hoạt động (đặc biệt là trong việc tề gia) đều thuộc cái tướng cách sau:

– Tóc nhiều, thô lộ, mày thô và giao nhau.

– Mắt tròn, nhỏ, đen trắng không rõ ràng, mục quang hôn ám, hoặc trắng nhiều đen ít.

– Mắt lớn hơi lồi, đen trắng phân minh nhưng mục quang lúc nào cũng ngơ ngác, khiếp hãi như mắt nai, mắt hươu.

– Mắt lúc nào cũng như kẻ ngái ngủ.

– Ham ăn, ham ngủ, thích rong chơi.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: