Lông Mày chữ bát(Bát mi tự): nhân tướng học

CÁC LOẠI LÔNG MÀY ĐIỂN HÌNH

Về loại Lông Mày này có hai giả thuyết:

a) Đầu Lông: Mày bình thường nhưng cuối Lông Mày chia thành hai nhánh.

Một nhánh hếch lên và chiều hướng của sợi Lông Mày cũng hướng lên; còn nhánh thứ hai tẽ xuống, chiều Lông Mày cũng xuôi theo. Tóm lại, hai nhánh có chiều hướng khác nhau: một thuận một nghịch (h27). Lối phân định này được nhiều người công nhận hơn lối thứ hai. Về ý nghĩa, Lông Mày chữ bát chủ về vận số long đong nhất là các lãnh vực tình cảm, tiền bạc.

b) Lông Mày: thuộc loại dài, đầu Lông Mày cao và thân Lông Mày thấp dần, đến đuôi Lông Mày thì xuống thấp gần ngang hàng với đuôi Mắt. Cả hai Lông Mày phải trái và trái hợp với nhau thành hai nhánh trông như hai nhánh chữ bát. Loại Lông Mày chữ bát thường đầu mịn đuôi thưa, càng thô và càng tản mát thì ý nghĩa lại càng xấu.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: