Lông Mày cọp(Hổ mi): nhân tướng học

CÁC LOẠI LÔNG MÀY ĐIỂN HÌNH

Lông Mày xếch lên, to bản, dài bằng hoặc hơn Mắt, sợi Lông Mày thô, đuôi dài và hơi thưa(h.41) Lông Mày cọp thường được coi là loại mày quý nếu hợp với Mắt sư tử hay cọp và chủ về các nghề có tính chất canh tranh (vũ nghiệp, thực nghiệm gia…) Lông Mày cọp chỉ nặng về tính cách quý hiển chứ không đại phú, trường thọ, ngoài ra còn khắc anh em con cái.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: