Lông Mày tằm(Ngoạ tầm mi): nhân tướng học

CÁC LOẠI LÔNG MÀY ĐIỂN HÌNH

Sợi Lông Mày hơi thô, cong và to bản trông như dáng con tằm. Néu Lông Mày đẹp và có vẽ tao nhã (Trọc trung hữu Thanh) thì đó là biểu hiện của tính nết khon khéo, uyển chuyển, dễ thành đạt, nhưng thiếu tình thân thiết anh em.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: