Lông Mày thanh tú (Thanh tú mi): nhân tướng học

CÁC LOẠI LÔNG MÀY ĐIỂN HÌNH

Hình thể hơi cong và dài quá Mắt, đầu hơi nhỏ và thấp, đuôi lớn dần và cuối cùng nhọn, cao hơn đầu. Sợi Lông Mày không lớn không nhỏ, không quá đậm không quá nhạt, trông xa như nét tranh vẽ. Tướng pháp gọi loại Lông Mày này là Thanh tu mi vì tục ngữ có câu: “Mi tự Thanh sơn”. Màu xanh tươi như cây bao phủ núi một màu xanh (h.44).

Phối hợp với loại Mắt trong sáng, có  thần, Lông Mày thanh tú biểu hiện cho sự thông minh, trí tuệ cao viễn, đỗ đạt sớm, danh vang thiên hạ về mặt học thuật.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: