LỤC ĐẠI TRONG NHÂN TƯỚNG HỌC

NHỮNG TƯỚNG CÁCH ĐẶC BIỆT 

Đầu lớn, Mắt lớn, Tai lớn, Mũi lớn, Miệng lớn và bụng lớn được gọi là Lục đại. Nếu tất cả đều ngay ngắn, cân xứng thì đó là tướng quý.
Ngược lại, nếu :

– Đầu lớn mà trán không có Nhật, Nguyệt giác (tức là trán gồ)

– Mắt tuy lớn nhưng ánh Mắt láo liên hoặc mờ ám.

– Miệng tuy lớn nhưng không rõ Luân Quách.

– Bụng tuy lớn nhưng hếch lên, thì đó gọi là tướng Lục đại bần yểu.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: