LỤC TIỂU trong nhân tướng học

NHỮNG TƯỚNG CÁCH ĐẶC BIỆT 

Trán, Mắt, Mũi, Tai, Miệng, Bụng đều nhỏ thì gọi là Lục tiểu.

a) Quý tướng :

– Trán nhỏ, nhưng đều đặn vuông vắn.

– Mắt nhỏ nhưng sống Mũi thẳng và ngay ngắn.

– Tai nhỏ nhưng đầy và Thuỳ châu rõ ràng, hướng về Miệng.

– Bụng nhỏ nhưng xuôi.

Ngoài ra, thân mình phải cân xứng với khuôn mặt mới thực sự tốt.

b) Tiện tướng :

Nếu sáu bộ phận trên nhỏ nhưng không hội đủ những điều khiện vừa kể thì bị xếp vào loại tướng tiện (không ra gi). Người có tướng lục tiểu khuyết hãm chẳng những trí óc đần độn hoặc lệch lạc mà mạng vận cũng trì tuệ, thọ mạng ngắn ngủi.

Ngoài một số tướng cách đặc thù kể trên, ta còn có thể căn cứ vào sự bất quân xứng giữa các bộ phận căn bản trên con người mà đặt ra vô số tướng cách hỗn tạp. Ví dụ :

– Tứ tiểu, nhất đại.

– Tam tiểu, nhị đại.

– Ngũ tiểu, nhất đại…

Điểm cần lưu ý trong tướng pháp để giải đoán quý tiện của loại tướng hỗn tạp (gồm cả đại lẫn tiểu trên lhuôn mặt hay thân hình của một cá nhân) là:

* Dù hình thức và thực chất có hoàn hảo thì sự hỗn tạp trên không bao giờ đưa đến phú quý song toàn hoặc bền vững cả. Những kẻ đó hoặc là phú mà quý, hay ngược lại, hoặc tiền phú hậu bần, hoặc yểu.

* Mức độ xấu của tướng cách hỗn tạp, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố: bộ vị chủ yếu, Khí Sắc, tinh thần Khí phách…

Viết một bình luận

%d bloggers like this: