Mắt âm dương (âm dương hay thư hùng nhãn) trong nhân tướng học

CÁC LOẠI MẮT ĐIỂN HÌNH 

Hai mắt lớn nhỏ không đều nhau hoặc có hình dạng khác hẳn nhau. Mắt có mục quang và nhìn người hay liếc ngang.

Người có cặp mắt âm dương rất nham hiểm nhưng bề ngoài lại rất hoà nhã khôn ngoan. Nếu Ngũ Quan toàn hảo, người có mắt âm dương rất dễ thành
công trên thương thường và dễ giàu có.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: