Mắt heo (chư nhãn) trong: nhân tướng học

CÁC LOẠI MẮT ĐIỂN HÌNH

Mắt có nhiều nếp xếp mở rộng và rõ ở cả trên lẫn dưới khuôn mắt, Ngữ vi sâu và ngắn. Tròng đen và lòng trắng không rõ, vì toàn thể tròng đen, lòng trắng và đồng tử bị lớp màng mỏng như sương mù bao phủ.

Đặc trưng của mắt heo là không có thần nên được xếp vào loại bất thành tựu.

Người có cặp mắt heo là kẻ có tâm tính thô bạo, không biết cân nhắc lợ hại.

Nếu Ngũ Quan toàn hảo thì cũng có thể có một thời gian phú quý nhưng bạo phát bạo tàn dễ phạm tội mà tan hoang cơ nghiệp, nguy đến bản thân. Mắt heo thuộc loại mắt lộ (khoảng đầu và đuôi mắt rất sâu so với giữa) nên thích hợp với người hình Hoả. Chỉ trong trường hợp này mắt heo mới đắc cách và có thể bạo phát được nhưng rồi kết cục chẳng lành.

Viết một bình luận