Mày đuôi én (Giao da mi): nhân tướng học

CÁC LOẠI LÔNG MÀY ĐIỂN HÌNH

Lông Mày to bề ngang, đen và đậm, hình dạng thô và phần đuôi chẻ ra hai nhấnh rõ rệt trông giống như đuôi chim én(h24). . Về mặt mạng vận, từ trung niên trở đi rất xáu, có thể bị tù tội, gia sản tiêu hao, anh em bất hoà và ly tán.

Viết một bình luận