Miệng cá diếc trong nhân tướng học

MÔI MIỆNG VÀ KHU VỰC HẠ ĐÌNH: CÁC LOẠI MIỆNG ĐIỂN HÌNH TRONG TƯỚNG HỌC

Tương tự như Miệng cá măng, nhưng Miệng nhỏ hơn và hai Môi dày hơn đôi chút(h165)

Về mạng vận, ý nghĩa cũng tương tự như loại Miệng cá măng.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: