Miệng vuông trong nhân tướng học

MÔI MIỆNG VÀ KHU VỰC HẠ ĐÌNH: CÁC LOẠI MIỆNG ĐIỂN HÌNH TRONG TƯỚNG HỌC

Về hình dạng, Miệng vuông khác Miệng chữ tứ ở các điểm sau:

– Hai Môi rất dầy và cân xứng.

– Miệng rất lớn nhưng khi ngậm lại nhỏ.

– Hai góc của Môi trên và Môi dưới tạo thành góc cạnh vuông vức.

– Phần giữa Môi trên tiếp giáp với Môi dưới không rõ bằng Miệng chữ tứ.

Về ý nghĩa mạng vận, cũng được xếp vào loại xuất nạp quan thành tựu, anh em vợ con đều hoà hợp.được hưởng phú quý. Về cá tính, người có Miệng vuông bụng dạ trung hậu, thực thà, không bao giờ dối người dối mình.

Viết một bình luận