Mơ mình đang bay thì nên buồn hay vui?

Mơ thấy mình đang bay, có khả năng bạn sẽ thoát khỏi khó khăn và nguy hiểm; hoặc là điềm được

du ngoạn đó đây.

Mơ thấy bay ngang, thường là điềm bạn đang muốn thoát khỏi sự đe dọa của ai đó.

Mơ thấy bay lên bay xuống, thường là điềm bạn đang muốn có một sự thay đổi.

Mơ thấy mình bay lên mặt trăng, thường là điềm rất sang quý.

Mơ thấy mình bay lên mặt trời, thường là điềm sắp có địa vị cao sang.

Mơ thấy có người bay lên cao, thường là điềm sắp sinh con trai.

Mơ thấy bạn đang cố bay lên cho thật cao, có khả năng là bạn đang háo hức được một cương vị

mà không bao giờ bạn đạt tới được, và bạn cũng không đủ tư cách có được vị trí đó.

Mơ thấy mình bay lên trời, thường là điềm sẽ được thăng cấp; hoặc là điềm sắp được nhiều tài lộc.

Mơ thấy trèo lên nóc nhà rồi bay bổng lên trời, thường là điềm sắp gặp thời, được danh lợi (tám tám),

Viết một bình luận

%d bloggers like this: