MƠ THẤY ĂN XIN CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Mơ thấy mình đi ăn xin, có khả năng sẽ tìm được kế sinh nhai.

Mơ thấy cụ già hành khất, có khả năng được vinh dự, thăng chức.

Nếu mơ thấy bà lão hành khất, có khả năng là con cái làm nên.

Mơ thấy bố thí cho người ăn xin, có khả năng được của hoạnh tài (ba hai một).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: