MƠ THẤY ÁO GIÁP NGHĨA LÀ GÌ

Mơ thấy mình mặc áo giáp, có khả năng được quý nhân che chở. Mơ thấy mua áo giáp, có khả năng sắp được danh lợi (ba không không).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: