MƠ THẤY BÀ PHƯỚC (BÀ XƠ) NGHĨA LÀ GÌ?

Mơ thấy bà phước, thường là điềm tốt cho việc đi xa.

Mơ thấy bà phước đến nhà, thường là điềm xum họp người thân thuộc đã lâu không gặp (tám ba).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: