MƠ THẤY BÀ VÃI, CÔ VÃI HUNG HAY CÁT?

Mơ thấy bà vãi, có khả năng được quý nhân giúp đỡ làm ãn.

Mơ thấy bà vãi trong chùa, thường là điềm tốt cho gia đình.

Mơ thấy bà vãi đi ghe, có khả nàng sắp đi xa quê hương (ba sáu , bảy sáu ).

Mơ thấy bà vãi hay cô vãi vào khất thực ỗ nhà mình, thường là điềm được quý nhân phù hộ.

Mơ thấy mình bố thí thức ăn cho cô vãi hay bà vãi đi khất thực, có khả năng được của hoạnh tài (ba sáu ).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: