Mơ thấy bàn tay là hung hay cát?

Mơ thấy mình đang rửa tay thường là điềm báo bạn muôn tiến xa hơn nữa trong quan hệ với một

người nào đó.

Còn nếu mơ thấy bàn tay bị tê cứng, thường là điềm báo bạn có đang gặp bế tắc trong một vấn đề

nào đó.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: