Mơ thấy Biệt Ly nên vui hay buồn?

Mơ thấy biệt ly, thường là điềm sẽ gặp duyên lành.

Mơ thấy than khóc trong lúc ly biệt, có khả năng sẽ vui mừng hội ngộ (năm hai).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: