Mơ thấy Bình Sứ là điềm gì?

Mơ thấy bình sứ, thường là điềm sẽ được người mời ăn uống.

Mơ thấy mình lỡ tay làm bình rơi bể nát, thường là điềm sẽ thoát được sự phiền phức (năm chín).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: