Mơ thấy Bộ Ván có nghĩa là gì?

Mơ thấy nằm nghỉ ngơi trên bộ ván, thường là điềm tốt lành.

Mơ thấy ngủ trên bộ ván, thường là điềm sức khỏe dồi dào.

 

 

Viết một bình luận