Mơ thấy Bơi Lội là hung hay cát?

Mơ thấy mình đang bơi lội mà không mặc quần áo, thường là điềm rất may mắn. Bơi lội mà có mặc

đồ tắm đàng hoàng thường lại là điềm không may, báo mình sắp sửa thất vọng\hay xâu hổ vì việc gì

đó.

Mơ thấy mình đang dạy người ta tập bơi là điềm hên, mình sắp được gia táng vận tiền tài, trở nên

giàu có và nhiều may mắn.

Bơi trong hồ bơi thường là điềm báo mình phải đề phòng sự ganh ghét, đố kỵ ngầm của người

xung quanh; nhưng cũng thường là điềm báo sắp được quý nhân giúp đỡ làm ăn.

Nếu mơ thấỵ kẻ khác đang bơi lội thì thường là điềm hay, nếu đó là phái nữ là báo mình sẽ gặp

nhiều may mắn trong tình yêu, nếu đó là phái nam thì may mắn trong công việc làm ăn, nếu có cả

hai phái thì may mắn và vui vẻ.

Còn nếu mơ thấy mình bị chết đuối là không được rồi, vì đây thường là điềm chẳng lành liên quan

đến công việc buôn bán làm ăn

Trong giấc mơ nếu thấy có người bị đuối và được cứu sống thì thường là điềm báo mình được

phục hồi sự mất mát, thiệt hại nhờ quý nhận giúp đỡ.

Mơ thấy mình đang bơi giữa dòng sông, thường là điềm sắp được hoạch tài; nếu đang bơi giữa

dòng sông mà bị hụt chân chìm xuống đáy, thường là điềm nên phòng việc kiện tụng (sáu ba).

Mơ thấy bơi ngược dòng, thường là điềm sự nghiệp được thuận lợi lớn.

Nếu mơ thấy mình đang cố bơi vào bờ, thường là điềm báo mình phải cố hết sức mới tìm đựợc sự

vững tâm.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: