Mơ thấy Bói Toán là hung hay cát?

Mơ thấy thầy bói, thường là điềm sẽ bị lừa gạt, nên phòng hao tài.

Mơ thấy mình đưa tay cho bà thầy bói coi chỉ tay, thường là điềm sắp gặp duyên bất ngờ, nhưng

không gắn bó lâu dài.

Mơ thấy mình bói cho người khác, thường là điềm được người mời ăn uống.

Mơ thấy đập phá đồ nghề của thầy bói, thường là điềm sẽ vượt qua được chuyện rắc rối.

Viết một bình luận