Mơ thấy Búa là hung hay cát?

Mơ thấy mình đang sử dụng búa làm gì đó, thường là điềm sắp vưởng vào cạm bẫy.

Mơ thấy búa gẫy cán, thường là điềm sẽ thoát được cạm bẫy.

Mơ thấy tước được búa trong tay kẻ khác, thường là điềm sắp được chức tước lợi lộc.

Mơ thấy đánh người ta văng búa, thường là điềm được của hoạnh tài.

Mơ thấy búa rơi trúng chân, nếu chảy máu, thường là điềm sẽ trúng vé số, nếu không chảy máu,

thường là điềm được quý nhân mang đến cho mình công việc có lợi (sáu một).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: