Mơ thấy Bùn Dơ là vui hay buồn?

Mơ thấy mình ném bùn vào người khác

Hoặc tắm gội cho hết bùn. Thường là điềm sẽ rửa được hàm  oan (sáu chín).

Viết một bình luận